Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala (2016) (Tamil)

 • Movie Name : Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Release Date : 30-Nov-2016
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Director : Vighnesh Karthick
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Producer(s) : Yogi & Partners
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Cast :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Written by :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Music Director : A R Reihana
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Cinematographer :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Editor :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Lyrics :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Stills :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala PRO :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Banner :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Distributor :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Running Time :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Languages : Tamil
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Budget :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Box Office Collection First Day :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Box Office First Week :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Total Box Office Collection :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Songs :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Singers :
 • Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Genre :
About Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala Movie:

Yenda Thalaiyila Yenna Vekkala is a tamil movie directed by Vighnesh Karthick and produced by Yogi & Partners. Starring Azhar, Sanchita Shetty in lead roles.